W dniach między 12 a 19 marca 2023 roku nasza nauczycielka przedmiotów informatycznych p. Magdalena Malicka wzięła udział w mobilności kadry w Portugalii w ramach programu Erasmus+ pn. "Zawodowo-Kulturowo", sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, rodzaj działania: obserwacja pracy (job shadowing).

Organizacją wysyłającą było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie a w wyjeździe uczestniczyły również przedstawicielki z tejże organizacji oraz nauczycielki z Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie oraz z Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Organizacją pośredniczącą, która ugościła uczestniczki szkolenia i organizowała pobyt na miejscu był Mobility Friends - instytucja dobrze znana naszym uczniom, którzy uczestniczyli w trzytygodniowych praktykach zawodowych w Portugalii w 2022 roku.

Podczas tygodniowego pobytu Panie poznawały organizację funkcjonowania nauczania zawodowego w Portugalii w placówkach https://www.facebook.com/escolatecnologiaegestaobarcelos oraz CICCOPN, brały czynny udział w zajęciach z młodzieżą, zwiedzały pracownie zawodowe, wymieniały doświadczenia zawodowe z poznanymi nauczycielami z miejscowych szkół oraz szkoliły język angielski podczas konwersacji z uczniami i pracownikami placówek.

Przed wyjazdem do Portugalii Panie wzięły udział w szkoleniu w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, które zorganizowane zostało również w ramach projektu Erasmus+.