Szkolne Radio MIX FM

Cel jaki przyświecał założycielom radia to przede wszystkim edukacja młodzieży w sferze muzycznej. Powstanie radia miało również na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród uczniów naszej szkoły podczas przerw śródlekcyjnych "Muzyka łagodzi obyczaje".  

Mamy również nadzieje, że szkolne radio przyczyni się do poprawy frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Młodzież chętniej będzie uczęszczała na zajęcia lekcyjne, gdyż atrakcje i relaks będzie również zapewniona im w szkole podczas przerw. Radio ma na celu zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne naszej szkoły oraz zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych chociażby po przez przygotowanie ramówki i muzyki na ten dzień w szkole. 

Jednak radio pełni też inne funkcje takie jak: 

- informacyjną, 

- edukacyjną, 

- profilaktyczną,

- relaksacyjną,

- ogłoszeniową.

Uczniowie pracujący w radio uczą się odpowiedzialności za przygotowanie programu audycji. Odpowiadają za powierzony im sprzęt, a przede wszystkim uczą się współpracy w grupie.

Radio MIX FM zaczęło nadawać 26 X 2007r. o godz. 8.45. W tym właśnie momencie słowa i marzenia  o szkolnym radiowęźle stały się rzeczywistością. Oczywiście sami nauczyciele ze swoim pomysłem nic by nie zrobili gdyby nie chęć pracy uczniów, którzy po zajęciach lekcyjnych pomogli rozprowadzić linię radiową po szkole. Uczniowie którzy najwięcej wkładu włożyli w powstanie radia to: Mateusz Cegielski, Krystian Górniak,  Wojciech Krzysiek , Szymon Sędziak.

Nasze radio przez cały czas swojej działalności rozwija się i nawiązuje nowe ciekawe kontakty. Współpracujemy z Polską Rozgłośnią Radiową w Poznaniu Radiem "MERKURY". Radio to wspiera naszą działalność poprzez okazaną pomoc materialną w formie sprzętu radiowego. Jesteśmy też stałymi gośćmi w samej siedzibie radia w Poznaniu na co rocznych  warsztatach  radiowych. 

Uczniowie pracujący w radiu przygotowują w zespołach swoją audycję co dwa tygodnie. Swoich ulubionych prowadzących możecie usłyszeć w naszej rozgłośni dwa razy w miesiącu.

Pracujemy przez cały czas nad prawidłowym i jak najlepszym działaniem naszego radia. Nad całością prac czuwają opiekunowie i jednocześnie założyciele radia p. mgr Aleksandra Arkuszewska i p. mgr Krzysztof Arkuszewski. Pomocniczo współpracują z radiem nauczyciele mgr Małgorzata Stegedna oraz mgr inż. Paweł Ostrowski. Patronat honorowa natomiast pełni nad radiem Pani dyrektor mgr Mariola Główczyńska.

Życzymy miłego odbioru!!!