Rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników w ramach projektu pn. „Zawodowcy otwarci na Europę” w ramach Programu Erasmus+ 2014-2021. Wyjazd na praktyki zawodowe dla uczniów w zawodach: technik logistyk i technik informatyk do Hiszpanii w Sewilli. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie ze wszystkich klas drugich i trzecich. Nabór trwa do 13.12.2021 r. Wyjechać będą mogły tylko osoby zaszczepione. Nasz partner ostrzega, że hiszpańskie firmy odmawiają przyjmowania na praktyki osób niezaszczepionych. Formularze dokumentów można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem