27 września 2021r. odbył się konkurs fizyczny w którym wzięło udział 12 uczniów z klas IIA LO, II TE, III A LO, III TE oraz IV TE. Uczniowie zmagali się z 30 zadaniami, w których należało wybrać jedną z pięciu odpowiedzi. Było na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadziło do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polegała. Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników. Musimy wspomnieć, że mało zabrakło, by pojawił się pierwszy tytuł „taon”.