5 listopada 2021 roku uczniowie klas technikum logistycznego oraz liceum ogólnokształcącego wzięli udział w Międzynarodowych Targach Retro Motor Show w Poznaniu.

Młodzi logistycy mieli możliwość zgłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu historii motoryzacji i środków transportu. Wyjazd zorganizowany był w ramach kształcenia zawodowego. Uczniowie liceum w ramach projektu "W Kole wiedzy i kompetencji"

odbyli zajęcia realizowane w ramach Koła Młodych Naukowców pt. Chemia wokół nas. Poznali środki chemiczne i naturalne stosowane podczas renowacji aut, a także mieli możliwość komponowania zapachów i odświeżaczy powietrza.

Podczas wystaw odbywały się warsztaty z zakresu użycia środków chemicznych do renowacji pojazdów. Mogliśmy obserwować jak zastosowane środki działają na różne materiały stosowane do konstrukcji aut. Równolegle odbywały się targi wystroju wnętrz i florystyki, co umożliwiło nam konsultacje z producentami świec zapachowych. Zdobyta wiedza posłuży nam podczas zajęć realizowanych w szkole.

Organizatorem wyjazdu był Krzysztof Arkuszewski przy współpracy z Aleksandrą Arkuszewską i Marcinem Siwiński nauczycielami przedmiotów zawodowych.