Wpłynęła 1 oferta, jako partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.1.3 -Kształcenie zawodowe młodzieży złożona przez PROJECT HUB sp. z o.o. Oferta została wybrana, jako partner.

Dyrektor ZSOiT Kłodawa