Warto pamiętać, Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny jest datą symboliczną, pamiętać o zmarłych powinniśmy przez całe nasze życie. Życzymy wszystkim, nauczycielom, uczniom oraz przyjaciołom naszej szkoły, abyśmy wszyscy potrafili dobrze i mądrze wykorzystywać czas, który jeszcze przed nami, wprowadzając słowa ks. Jana Twardowskiego w życie: „śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.