Dnia 16.04.2024r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie odbyła się trzecia edycja Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów.

„Matematyka jest jak nurt wody […]
Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii,
Ale logiczne zasady są proste.
Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem,
Matematyka płynie tylko jednym nurtem.
Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor”.
Haruki Murakami


Tym cytatem powitała Wiktoria Pietrzak tegoroczna maturzystka wszystkich uczestników konkursu równocześnie przypominając jego historię i cel. Maraton Matematyczny to projekt skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Kolskiego, którego koordynatorem jest Mariola Główczyńska, a autorką i realizatorką projektu jest nauczycielka matematyki Aneta Modrzejewska. Projekt Maraton Matematyczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie organizowany jest od 2014r. dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kole. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych. Organizatorem III Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów jest Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Kolskiego.

Do udziału w III Maratonie Matematycznym Ósmoklasistów zgłosiło się 13 szkół podstawowych z naszego powiatu:
1. Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej
2. Szkoła Podstawowa w Lubońku
3. Szkoła Podstawowa w Dąbiu
4. Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej
5. Szkoła Podstawowa w Głębokiem
6. Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie
9. Szkoła Podstawowa w Przedczu
10. Szkoła Podstawowa w Barłogach
11. Szkoła Podstawowa w Ponętowie górnym Drugim
12. Szkoła Podstawowa w Bogusławicach
13. Szkoła Podstawowa w Pniewie

Uroczystego otwarcia maratonu matematycznego o godzinie 9.00 dokonali dyrektorzy: Jerzy Markowski i Radosław Mikołajczyk.
Każdą szkołę reprezentowały dwie drużyny dwuosobowe i jedna drużyna jednoosobowa.

Cieszy nas fakt dużego zainteresowania tym konkursem, ponieważ zgłosiło się aż 44 uczniów. Uczestnicy maratonu zmierzyli się z 35 zadaniami z różnych działów matematyki, z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, które należało rozwiązać w ciągu 90 minut. Zacięta rywalizacja, wyrównany i wysoki poziom reprezentowany przez młodzież generował ogromne emocje. Dodatkowo fantastyczna, przyjazna atmosfera oraz ogromna popularność konkursu sprawiły, że tegoroczną edycję możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Ósmoklasiści mieli również okazję poznać swoich uzdolnionych matematycznie rówieśników z całego powiatu oraz podjąć wyzwanie tzw. zdrowej rywalizacji. Konkurs uczy również zasad pracy zespołowej, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – jak panować nad emocjami i przyjmować gorycz porażki lub słodycz zwycięstwa. Maraton jest także okazją dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych do wymiany ciekawych doświadczeń i metod stosowanych w pracy dydaktycznej z uczniami.

Uczniowie klasy IV A o profilu matematyczno-fizycznym Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie chętnie włączyli się w organizację maratonu. Inni uczniowie przygotowali młodszym kolegom i koleżankom słodkie niespodzianki . Nad całością czuwali nauczyciele: Pani Anna Ostrowska, Pani Barbara Rutkowska, Pani Anna Tomczyk, Pani Małgorzata Stegenda, które chętnie angażują się w organizację Maratonu Matematycznego . Uczniowie naszej szkoły przygotowali dla swoich młodszych kolegów różne atrakcje . Zabawnym elementem była familiada , którą poprowadziła Pani Anna Tomczyk . Po zakończeniu zmagań z zadaniami matematycznymi rozdane zostały puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: dyrektor szkoły Pan Jerzy Markowski, dyrektor Pan Radosław Mikołajczyk, Zastępca Burmistrza Pani Katarzyna Hamiga, radna powiatu kolskiego Pani Ewa Ochędalska, i Pani Natalia Dorabiała Dyrektor Banku PKO BP w Kłodawie. Ostatnim akcentem były pamiątkowe zdjęcia wszystkich uczestników, a w szczególności laureatów, opiekunów, zaproszonych gości, dyrekcji szkoły i organizatorów.

Tegorocznymi Laureatami I Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów zostali:
I miejsce: Julia Wojciechowska i Bartosz Kropidłowski ze Szkoły Podstawowej w Bogusławicach
II miejsce: Karol Szymański i Adrian Więckowski ze Szkoły Podstawowej SPSK w Wólce Czepowej
III miejsce: Łucja Sierakowska i Gabriel Litke ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz Bank PKO BP w Kłodawie.
Dyrekcja ZSOiT w Kłodawie składa serdeczne podziękowania dyrektorom Szkół Powiatu Kolskiego, nauczycielom matematyki oraz uczestnikom konkursu życząc jednocześnie powodzenia na Egzaminach Ósmoklasistów.