9 kwietnia odbyła się wycieczka przedmiotowa z języka polskiego, której celem był udział młodzieży w spektaklu „Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią” wystawionym w toruńskim teatrze. Nowatorska koncepcja reżyserska łącząca multimedialny przekaz z tradycyjną grą aktorską wzbogaconą interakcją z widzami sprawiły, że uczestnicy śledzili akcję z zaciekawieniem, ale i dezorientacją. Reżyserowi udało się przenieść na deski teatru monumentalne dzieło Marii Dąbrowskiej, które jak się okazuje może inspirować i zachwycać kolejne młode pokolenia.