21 marca w naszej szkole odbył się Maraton Matematyczny Maturzystów, zorganizowany przez nauczycielki matematyki. W maratonie wzięli udział maturzyści, którzy zostali podzieleni na zespoły. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcenie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz świadomego posługiwania się wiedzą matematyczną. Maraton był jednocześnie sprawdzianem dla uczniów przed zbliżającym się egzaminem maturalnym. Młodzież wewnątrz grup miała różny poziom wiedzy, który pozwalał na efektywną pracę w grupie, dzięki której uczniowie stali się dla siebie wzajemnie bardzo dobrymi nauczycielami. Poza tym maraton wymagał umiejętności współpracy w zespole, co jest bardzo istotne na obecnym rynku pracy.

Laureatami konkursu w ZSOiT zostali:
🥇 Anna Dobrowolska
🥇 Bartłomiej Hejna
🥇 Aleksandra Kubiś
🥇 Ismena Małolepsza
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Maratonu i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym z matematyki ☺️