30 marca 2023r. odbył się szkolny etap XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką. W olimpiadzie wzięło udział 10 uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym.

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne.

Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników było rozwiązanie testu online na stronie Olimpiady, składającego się 30 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze ,,prawda-fałsz”). Na wykonanie testu organizatorzy przeznaczyli 30 minut.

Olimpiada jest przedsięwzięciem kilkuetapowym i do następnego etapu rejonowego została zakwalifikowana według regulaminu jedna uczennica – Anna Kruszyna z klasy III A LO.

Gratuluję uzyskania największej liczby punktów!

Dziękuję panu dyrektorowi Radosławowi Mikołajczykowi i panu Pawłowi Ostrowskiemu za pomoc w organizacji Olimpiady, a wszystkim uczestnikom za udział. Opiekun Szkolnego Koła PCK Grażyna Szydłowska