W ramach projektu "W kole wiedzy i kompetencji" w naszej szkole od września odbywają się zajęcia projektowe w dwóch grupach z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie klasy I A LO i II A LO przygotowują się do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę w edukacji, jest to postawa człowieka kreatywnego, zdolnego do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Potrzeba kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wynika z faktu zaliczenia jej do kompetencji kluczowych, które stanowią wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym ale także w miejscu pracy.

Dlatego uczniowie praktycznie wykorzystują wiedzę, wyliczają wynagrodzenia brutto i netto, wypełniają deklaracje PIT opierając się na przykładowych danych, wypełniają dokumenty handlowe, podejmują decyzję w sprawie ubezpieczeń.