W dniach od 7 do 10 czerwca 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie szkolnej z uczniami ze szkoły partnerskiej z Laatzen/ Niemcy. Pierwszy raz, odkąd uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, czyli od 19 lat, tegoroczne spotkanie odbyło się w trybie online na platformie ZOOM, ( ze względu na aktualną sytuacja epidemiczną). Problematyka całego projektu obejmowała kwestie dotyczące ekologii, ochrony środowiska oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

Realizacja tego Projektu odbywała się bilingwalnie, a udział w nim wymagał posługiwania się językiem angielskim, a także językiem niemieckim w zakresie komunikatywnym. Już sama tematyka wymuszała sprawne posługiwanie się językiem obcym. Nasi uczniowie świetnie się spisali, sumiennie wykonując swoje obowiązki i powierzone zadania. Dzięki temu projektowi zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie aktywnego uczestnictwa w projekcie międzynarodowym, poszerzyli wiedzę na temat ekologii i poznali historię Krzyżowej- miejsca, do którego zawsze jeździliśmy, a nade wszystko mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zostało nawiązanych mnóstwo kontaktów, które procentować będą podczas przyszłorocznej edycji Projektu, już na miejscu w Krzyżowej. Całe spotkanie odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Rangę Projektu podkreśla fakt, iż w głównym dzienniku - Hannoversche Allgemeinezeitung ukazał się obszerny artykuł, prezentujący główne założenia Projektu.

Uczestnicy projektu: mgr Iwona Ćmielewska, Bartłomiej Hejna IIa LO, Aleksandra Siemińska IIa LO, Wiktoria Augustyniak IIa LO, Kacper Machina IIa LO, Magdalena Banasiak IIb LO, Kamil Antkiewicz IIb LO, Kamil Szczęsny IIb LO, Patrick Szczepaniak IIb LO, Kornelia Pietrzak Ia LO, Laura Sadowska Ia LO, Maja Hyżewska Ia LO, Ania Kruszyna Ia LO, Wiktoria Pietrzak Ia LO, Hubert Godycki- Ćwirko Ia LO, Arkadiusz Bącela ITL.