"Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę".

24 marca 2021r. odbył się Międzywojewódzki Konkurs "Potyczki transportowe"

pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki. Konkurs przeznaczony był dla uczniów technikum logistycznego. Nasza szkoła była współorganizatorem tego przedsięwzięcia, w którym udział wzięło 230 uczestników. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie reprezentowało 14 uczniów z klasy II TLG 4. 

Wyniki konkursu przestawiają się następująco:
- najwyższy wynik uzyskało 12 uczestników osiągając 97 % punktów; 
- kolejny wynik 87% osiągnęło 19 uczestników, 
- 22 uczestników osiągnęło wynik 90% a wśród nich nasz uczeń Dominik Kozioł II TLG 4. 

Warto wspomnieć, że 17 uczniów osiągnęło czwarty wynik 87% wśród których byli: Patryk Nowakowski II TLG 4 i Piotr Murakowski II TLG 4.

Organizatorem i opiekunem uczniów z ramienia naszej szkoły była Pani Barbara Rutkowska.

Wszystkim uczestnikom i opiekunce serdecznie gratulujemy!