W piątek 26 stycznia 2024 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie miała miejsce specjalna prelekcja z udziałem Pani doktor Katarzyny Florczyk z Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu poświęcona wszelkim kulisom przygotowania i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. W trakcie spotkania nasz gość wyjaśniał przyczyny stanu wojennego, opowiadał o działaniach władz w nowej rzeczywistości w związku z powstaniem NSZZ "Solidarność" pomiędzy sierpniem 1980, a grudniem 1981 roku. W trakcie wykładu przypomniano o ofiarach stanu wojennego, o działaniach wojska i milicji obywatelskiej po 13 grudnia, a szczególnie o tragicznych wydarzeniach w związku z pacyfikacją kopalni węgla kamiennego "Wujek" w Katowicach 16 grudnia 1981 roku. W obrębie tego zagadnienia przedstawiono tragiczne losy grupy najmłodszych ofiar stanu wojennego, tj. Piotra Majchrzaka zakatowanego przez milicję w Poznaniu, w maju 1982 roku oraz Grzegorza Przemyka, maturzysty z liceum im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, który został śmiertelnie pobity w siedzibie komisariatu MO przy ulicy Jezuickiej na Starym Mieście. Wykład został wzbogacony o bogate materiały multimedialne (fotografie, materiały dźwiękowe i filmowe), przywołano fragmenty filmu w reżyserii Kazimierza Kutza pt. "Śmierć jak kromka chleba" z 1994 roku oraz przedstawiono reportaż poznańskiego oddziału TVP poświęcony osobom internowanym w Gębarzewie obok Gniezna. W trakcie spotkania ukazano stan wojenny nie tylko z perspektywy działaczy "Solidarności” oraz opozycji demokratycznej, ale zwykłych osób, które musiały się zmagać z rygorami w sferze życia codziennego (ogromne kłopoty z zakupem najbardziej podstawowych produktów).

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wraz z nauczycielami. Realizacja tego edukacyjnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia dyrekcji naszej szkoły, nauczycieli oraz pracowników, którzy przygotowali sprzęt konieczny do prelekcji oraz miejsca dla uczniów i nauczycieli.