W dniu 18.12.2023 na sali sportowej przy ZSOiT w Kłodawie Odbyła się trzygodzinna lekcja Edukacji Dla Bezpieczeństwa, w której udział wzięły wszystkie klasy pierwsze naszej szkoły. Tematem zajęć było wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach awaryjnych oraz doskonalenie poznanych na lekcjach zagadnień w praktyce. Bardzo ważnym aspektem zajęć było zapoznanie się z działaniem defibrylatora AED. Zajęcia kładły nacisk na stronę praktyczną ćwiczeń, odbywających pod czujnym okiem przeszkolonych instruktorów, druhów OSP Kłodawa i zarazem uczniów naszej szkoły. Wydarzenie zorganizowali nauczyciele EDB: pan Radosław Mikołajczyk i Paweł Paluszkiewicz. Oprócz przyswajania niewątpliwie przydatnych umiejętności, uczniowie klas pierwszych mieli możliwość nawiązania nowych znajomości, przełamania barier nieśmiałości oraz integracji w grupie rówieśniczej.

Organizatorzy dziękują dyrektorowi ZSOiT panu Jerzemu Markowskiemu za możliwość wykorzystania sali oraz jednostce OSP w Kłodawie za użyczenie niezbędnego sprzętu do nauki i przeprowadzenia zajęć.

Skład drużyny instruktorskiej:
Maja Guminiczak 1 TL
Nikola Kalinowska 1 TGL
Antonina Kurlapska 1 TGL
Magdalena Czarnocińska 1 TGL
Kacper Dziamara 4 EL
Jakub Dziamara 4 EL
Adam Baraniak 4 EL
Rosiak Szymon 4 TL
Bartosz 4 TL
Marcel Barański 1 TE

Klasom pierwszym dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia na zajęciach praktycznych ze strzelectwa.
Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa.