Pierwsze zlecenia już zostały złożone. Od 13 listopada trzy zespoły składające się z uczniów klasy II A LO i IV TL w ramach uzupełnienia wiedzy w praktyczne umiejętności rozpoczęli zmagania w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez GPW i Fundację GPW pod patronatem Ministerstwa Finansów i Ministra Edukacji i Nauki.

Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy, dzięki czemu mogą zawierać transakcje na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. W ramach tego zadania zespoły uczą się podstawowych zasad inwestowania, monitorowania notowań akcji, podejmowania decyzji inwestycyjnych i rozumienia wpływu różnych czynników na rynki finansowe, ale także umiejętności pracy w grupie.

Życzymy samych trafnych decyzji