W dniu 25.10.2023 roku odbyło się spotkanie dla uczniów klas maturalnych z konsultantkami banku PKO BP z oddziału w Kłodawie.

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat różnych zagrożeń panujących w internecie, takich jak cyberprzemoc, kradzież tożsamości czy oszustwa internetowe. Przedstawiane były sposoby ochrony przed wyżej wymienionymi niebezpieczeństwami. Celem było także edukowanie uczestników odnośnie odpowiedzialnego korzystania z Internetu, identyfikowania potencjalnych zagrożeń i stosowania odpowiednich środków ostrożności.