13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość ta była wyjątkowa dla uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie, oficjalnie wstępując do grona uczniów ZSOiT w Kłodawie. Wyrazy uznania, podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły na ręce Pana Dyrektora złożyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nagrody otrzymali nauczyciele, którzy szczególnie wyróżnili się swoim zaangażowaniem w pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz pracownicy obsługi szkoły. Całości dopełniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy II TL pod kierunkiem Pani Marzeny Trębackiej.

Wszystkim pracownikom oświaty jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, a pierwszoklasistom powodzenia w nowej szkole.