29 września oraz 4 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w jubileuszowej, organizowanej od 2003 roku, wycieczce przedmiotowej z fizyki i geografii do Torunia. Podczas 32 wyjazdów w ciągu 20 lat Toruńskie Planetarium odwiedziło 1924 uczniów. W tym roku młodzież obejrzała seans "Wirująca Ziemia" oraz zwiedziła Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W trakcie pobytu uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez nauczycieli – organizatorów wycieczki: panią Annę Tomczyk oraz panią Annę Ratajczyk. Zakupy tradycyjnych pierników i spacer uroczymi, zabytkowymi uliczkami Torunia dopełniły całości.