15 września 2022 roku odbyła się w Lesie Rzuchowskim, w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, coroczna uroczystość upamiętniająca pomordowanych w tym obozie: Polaków, Żydów, Dzieci Czeskich, Romów oraz jeńców sowieckich. Mszę w intencji ofiar odprawił biskup senior diecezji włocławskiej Wiesław Alojzy Mering. Po eucharystii zaproszeni goście złożyli kwiaty przy Ścianie Pamięci.

Ściana Pamięci jest pozostałym fragmentem tego obozu, który został przez Niemców zniszczony. Obóz Kulmhof był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym na ziemiach polskich, gdzie mordowano więźniów za pomocą spalin w specjalnych samochodach. Organizatorami uroczystości byli wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz parafii rzymsko - katolickiej w Chełmnie ks. Krzysztof Kaczmarek. Władze państwowe reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, a władze powiatowe wicestarosta Sylwester Chęciński. Uroczystość uświetnili także ambasadorowie Republiki Czeskiej i Republiki Austrii w Polsce oraz przedstawiciele organizacji żydowskich. Kwiaty złożyły także delegacje różnych lokalnych organizacji społecznych.

Uroczystość ta była także dobrą lekcją historii dla obecnej tam młodzieży reprezentującej ok. 20 szkół z najbliższej okolicy. W obchodach wzięła udział także nasza szkoła. Pod Ścianą Pamięci kwiaty złożyła delegacja uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie wraz z dyrektorem Jerzym Markowskim na czele, a wśród obecnych pocztów sztandarowych nie zabrakło także naszego nowego sztandaru szkoły. Obchody zakończyły się uroczystą agapą przygotowaną przez organizatorów dla zaproszonych gości. Muzeum przygotowało natomiast w swoim budynku poczęstunek dla młodzieży biorącej udział w uroczystości.