W sobotę, 18. czerwca ,zakończyło się 6-dniowe spotkanie integracyjne uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Kłodawy z młodzieżą ze niemieckiej szkoły partnerskiej- Erich-Kästner- Gymnasium z Laatzen. 20 lat temu rozpoczęła się ścisła współpraca z partnerskimi szkołami niemieckimi. \Najpierw z Humboldschule z Hanoweru, a następnie trwająca do dziś z wyżej wymieniona szkołą z Laatzen. Obie szkoły partnerskie z Niemiec łączy osoba Pani Anneliese Schmidt, która jest dyrektorką szkoły i jednocześnie koordynatorką projektu ze strony niemieckiej.

Tegoroczne spotkanie integracyjne miało wyjątkowo uroczysty, bo jubileuszowy charakter.

W dniu jubileuszu, 14 czerwca 2022, we wtorek gościł również w Fundacji “Krzyżowa” Helmuth Caspar von Moltke - starszy syn Freyi i Helmutha Jamesa von Moltke, byłych właścicieli majątku w Krzyżowej i członków Kręgu z Krzyżowej, który osobiście złożył gratulacje uczestnikom i uczestniczkom tegorocznej wymiany szkolnej oraz nauczycielkom Pani Iwonie Ćmielewskiej z Kłodawy oraz Anneliese Schmidt z Laatzen, które od 20 lat dbają o to, aby spotkania młodzieży z ich szkół co roku się odbywały.

Obie szkoły – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Kłodawy oraz Erich-Kästner-Gymnasium z Laatzen otrzymały również list gratulacyjny od posła do Bundestagu, Pana Dr. Matthiasa Miersch, w którym wyraża on uznanie dla obu szkół za ogromny trud włożony w przygotowanie i realizację projektu, a także wieloletnie intensywne działania na rzecz podtrzymania kontaktów pomiędzy obiema szkołami, w duchu pojednania, tolerancji i otwartości na wartości demokratyczne. Dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznej wymiany, a w szczególności Paniom: Marzenie Trębackiej, Grażynie Michałkiewicz i Karolinie Szkudlarek, za opiekę nad młodzieżą oraz ogromną pomoc w przygotowaniu i realizacji tegorocznej wymiany.

Iwona Ćmielewska