Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas pierwszych odbędzie się w sali gimnastycznej o godz.9.30. z Dyrektorem, Wicedyrektorem i wychowawcami klas.

Uczniowie klas pierwszych wchodząc do sali gimnastycznej mając założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekują ręce, zajmują w sali co drugie miejsce siedzące. Do sali gimnastycznej wchodzą jedynie uczniowie bez rodziców!!! Uczniowie wchodzą wejściem nr 4 (wejście do sali gimnastycznej).

Po spotkaniu z Dyrektorem uczniowie rozchodzą się na spotkanie z wychowawcami do następujących klas:

- I A LO sala nr 23,
- I 5 TLG sala nr 14,
- I 5 TLG/TE sala nr 10.

Harmonogram z rozbiciem na wejścia do szkoły:
- wejście nr 1 (wejście główne),
- wejście nr 2 (wejście do starego budynku),
- wejście nr 3 (wejście do nowego budynku),
- wejście nr 4 (wejście do sali gimnastycznej).
Uczniowie wychodzą ze szkoły tym samym wejście, którym wchodzili.

Rozpoczęcie dla pozostałych klas odbędzie się według poniższego harmonogramu:

1) o godzinie 9.30 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla następujących klas:

- klasa II A LO w sali nr 27 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 1),
- klasa III B LO w sali nr 31– spotkanie z wychowawcą (wejście nr 2),
- klasa III A LO w sali nr 9 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 3).
Uczniowie wchodząc do sal mając założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekują ręce. Do sal wchodzą jedynie uczniowie bez rodziców.

2) o godzinie 10.30 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla następujących klas:

- klasa II 5 TLG w sali nr 29 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 1),
- klasa II 5 TLG/TE w sali nr 12 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 3),
- klasa III 4 TLG w sali nr 24 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 1),
- klasa III 4 TI w sali nr 34 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 2),
- klasa III 5 TI w sali nr 16 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 3),
- klasa III 5 TLG/TE w sali nr 21 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 2),
Uczniowie wchodząc do sal mając założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekują ręce. Do sal wchodzą jedynie uczniowie bez rodziców.

3) o godzinie 11.30 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla następujących klas:

- klasa IV4 TLG/TI w sali nr 28 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 2),
- klasa IV 4 TE w sali nr 20 – spotkanie z wychowawcą (wejście nr 1).
Uczniowie wchodząc do sal mając założone maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekują ręce. Do sal wchodzą jedynie uczniowie bez rodziców.