Od poniedziałku 8 marca do 12 marca 2021 roku uczniowie klas technikum logistycznego wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych z zakresu logistyki wzięli udział w przygotowanych przez wykładowców i studentów Politechniki Poznańskiej warsztatach i wykładach. Uczniowie w ciągu pięciu dni wzięli udział w następujących zajęciach:

Klasa I5TL „Logistyka w praktyce” – wykład prowadzony przez dr inż. Ireneusza Ganii. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu logistyki i jej wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Klasa ITL „Mapowanie procesów" - warsztaty opierały się w głównej mierze na mapowaniu procesów, które jest elementem niezbędnym dla skutecznego i efektywnego działania przedsiębiorstwa. Uczestnicy dowiedzieli się kiedy stosować mapowanie, dlaczego warto je stosować i jakie korzyści z niego płyną, a także nauczyli się prawidłowo rysować algorytmy odwzorowujące przepływy w danym przedsiębiorstwie. Klasa II4TL „Pan tu nie stał!" Zanim zaczniemy inwestować w nowe urządzenia i pojazdy, może najpierw warto zastanowić się czy to, jak do tej pory funkcjonuje określony proces jest logiczne i efektywne.

Oczywiście, pewnych rzeczy nie da się zmienić bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ale warto zwrócić uwagę, że zmiana koncepcji, przy zachowaniu tych samych środków, może przynieść znaczące korzyści. Uczniowie nauczyli się jak to zrobić w zarządzaniu transportem wewnętrznym. „Lokalizacja magazynu, przypadek czy przemyślane działanie?" Na warsztacie uczniowie poznali teorię na temat metody środka ciężkości, ale również mogli wyznaczyć lokalizację pod magazyn wykorzystując zdobytą na warsztacie wiedzę. Zdobyli również wiedzę na temat analizy KCS i jakie korzyści możemy uzyskać dzięki niej. W trakcie warsztatu pracowali wspólnie na przygotowanym arkuszu Excel, a następnie wspólnymi siłami odpowiedzieli na pytanie „Gdzie znajduje się optymalna lokalizacja na magazyn?” Klasa II5TL „Planner zadań logistyka" Dzięki temu warsztatowi uczniowie dowiedzieli się jak za pomocą narzędzia MS Excel stworzyć „planner logistyka”. Na zajęciach stworzyli krok po kroku narzędzie pozwalające na monitorowanie i kontrolę otwartych zadań (Open issue list), np. przy prowadzeniu złożonych czynności wymagających śledzenie postępu prac. „Zarządzania zasobami i ograniczanie strat w logistyce." W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat mudy. Przybliżone zostały jej typy, tematyka zahaczyła o łańcuch dostaw i jego poprawne zarządzanie, które w wielu przypadkach jest kluczem do ograniczenia marnotrawstwa i minimalizacji kosztów. Zostało zadane pytanie czy jesteśmy w stanie ograniczyć straty w żywności. Dodatkowo poruszona została kwestia koncepcji 3M (mura, muri, muda), rodzaje mudy i jej eliminacje (np. Just In Time, Kanban, VSM, 5S itd.) Ostatni dzień został przygotowany dla najbardziej wytrwałych  Dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów były konkursy z nagrodami rzeczowymi do wygrania. Moi drodzy kolejne. Dni Logistyki już za rok. Organizatorem spotkań w szkole była Aleksandra Arkuszewska. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy umożliwili uczniom udział w warsztatach i wykładach.