?Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie"

Drukuj

1. Organizator: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Poznaniu

2. Szkolenie było przeznaczone dla osób:
- poniżej 25 roku życia
-zatrudnionych w wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorstw (branże: finansowa, ubezpieczeniowa, handlowa, spożywcza, turystyczna, transportowa) lub samozatrudnionych
- posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.
3. Osoby prowadzące szkolenie: Aleksandra Arkuszewska, Krzysztof Arkuszewski
4. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
5. Uczestnicy szkolenia: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie klas Ia, IIa i IIIa zasadniczej szkoły zawodowej.
W szkoleniu wzięło udział 30 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
6. Program szkolenia
I. Podstawy technik informatycznych
II. Użytkowanie komputerów
III. MS Word ? przetwarzanie tekstów
IV. MS Excel ? arkusze kalkulacyjne
V. MS Access ? bazy danych
VI. Grafika menedżerska i prezentacja
VII. Prezentacja oraz usługi w sieciach informatycznych
7. Korzyści dla uczniów:
? uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, co poprawia ich szanse na rynku pracy;
? podnieśli kwalifikacje zawodowe;
? zdobyli umiejętności posługiwania się nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
? zdobyli umiejętności sprawnego posługiwania się programami biurowymi;
? zdobyli umiejętności przygotowania pokazu multimedialnego wspomagającego wystąpienie publiczne;
? zdobyli umiejętności pracy zespołowej;
? zdobyli umiejętności organizacyjne.