Ośrodek Egzaminacyjny ZSOiT Kłodawa

Drukuj

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie posiada akredytację Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzenia pisemnego i praktycznego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Technik informatyk (symbol zawodu 351203)
Kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi

Technik mechanik
Kwalifikacja M.20-Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Kwalifikacja M.44-Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Egzamin w kwalifikacji M.44 odbywa się na oprogramowaniu CAD – Solid Edge ST9

Technik handlowiec
Kwalifikacja A.18-Prowadzenie sprzedaży.
Kwalifikacja A.22-Prowadzenie działalności handlowej.


Technik górnictwa podziemnego
Kwalifikacja M.11-Eksploatacja złóż podziemnych.
Kwalifikacja M.39- Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.
Ośrodek Egzaminacyjny na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie

Technik elektryk 311303
Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik logistyk
Kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Sprzedawca
(symbol zawodu 522301)
Kwalifikacja A.18 - Prowadzenie sprzedaży

Ślusarz
Kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Elektryk
Kwalifikacja E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
(symbol zawodu 741103)

Ośrodek egzaminacyjny dla części teoretycznej to dwie pracownie komputerowe. Egzamin we wszystkich kwalifikacjach odbywa się w formie elektronicznej.