II Maraton Matematyczny Gimnazjalistów

Drukuj

maraton 15W dniu 09.04.2015r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie odbyła się druga edycja Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów przygotowanego przez nauczycielki matematyki panią Anetę Modrzejewską i panią Renatę Polewską. Konkurs był adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów z powiatu kolskiego. Organizatorem II Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów było Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Wicestarosta Powiatu Kolskiego pan Marek Banaszewski, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego pan Zdzisław Domański.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Izabela Brzozowska i Weronika Ostruszka z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przedczu
II miejsce: Aleksandra Kukawka i Martyna Nowak z Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
III miejsce: Sandra Lemczak i Karina Święcka z Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
Laureaci otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego pana Zdzisława Domańskiego oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w Maratonie Matematycznym.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym wydarzeniu (Zakładka Filmy szkolne).

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews