III Maraton Matematyczny Gimnazjalistów

Drukuj

maraton4 kwietnia 2016r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie odbyła się trzecia edycja Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów. Jest to projekt skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum z Powiatu Kolskiego, którego koordynatorem jest wicedyrektor ZSP w Kłodawie - Mariola Główczyńska. Autorką projektu jest nauczycielka matematyki Aneta Modrzejewska we współpracy z Aleksandrą Arkuszewską i Anną Tomczyk .
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.
Organizatorem III Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów było się Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Wicestarosta Powiatu Kolskiego Pan Marek Banaszewski, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Pan Zdzisław Domański.

Do udziału w matematycznych zmaganiach przystąpili najlepsi uczniowie z siedmiu gimnazjów:
- Gimnazjum w Przedczu
- Gimnazjum Nr 3w Rysinach Kolonii
- Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
- Gimnazjum w Kościelcu
- Gimnazjum w Wólce Czepowej
- Gimnazjum w Chodowie
- Gimnazjum w Dąbiu
Uczestnicy maratonu zmierzyli się 35 zadaniami z różnych działów matematyki, z zakresu podstawy programowej z gimnazjum , które należało rozwiązać w ciągu 90 minut. Zacięta rywalizacja, wyrównany i wysoki poziom reprezentowany przez młodzież generował ogromne emocje. Dodatkowo fantastyczna, przyjazna atmosfera oraz ogromna popularność konkursu sprawiły, że tegoroczną edycję możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Gimnazjaliści mieli również okazję poznać swoich uzdolnionych matematycznie rówieśników z całego powiatu oraz podjąć wyzwanie tzw. zdrowej rywalizacji. Konkurs uczy również zasad pracy zespołowej, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – jak panować nad emocjami i przyjmować gorycz porażki lub słodycz zwycięstwa. Maraton jest także okazją dla nauczycieli matematyki z gimnazjów do wymiany ciekawych doświadczeń i metod stosowanych w pracy dydaktycznej z uczniami.
Tegorocznymi Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Maryna Kubiak i Paweł Jarmuszka z Gimnazjum w Kościelcu
II miejsce: Kamil Szydłowski i Beata Siwińska z Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
III miejsce: Martyna Lasota i Lidia Tańska z Gimnazjum w Dąbiu.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego Pana Zdzisława Domańskiego oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w III Maratonie Matematycznym Gimnazjalistów.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym!!!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews