Kominek

Drukuj

Działalność gazetki szkolnej ?Kominek?

Od grudnia 2007 roku w naszej szkole wydawana jest gazetka  zatytułowana "Kominek". Artykuły w niej zamieszczane dotyczą życia szkoły oraz aktualnych wydarzeń. Celem działań zespołu redakcyjnego jest "uczyć i bawić", dlatego czytelnik znajdzie w niej zarówno artykuł informacyjny, wywiad, felieton, ale też, ciekawostki, humor czy porady kulinarne.

 

Od tego roku szkolnego gazetkę redaguje klasa humanistyczno- dziennikarska. Podczas zajęć o nazwie Edukacja dziennikarska młodzież poznaje różne gatunki publicystyczne, dyskutuje o kształcie bieżących artykułów prasowych, tworzy własne teksty, dotyczące życia szkoły oraz środowiska, zajmuje się składem i wydrukiem gazetki.
Zajęcia prowadzi pani Izabela Dzięgielewska, nauczyciel języka polskiego. Wsparcia z zakresu informatyki udziela pani Aleksandra Arkuszewska.
Proponowany program nauczania przedmiotu edukacja dziennikarska ma kształcić ucznia poprzez media, dla mediów i wobec mediów. Absolwent klasy dziennikarskiej ma być człowiekiem świadomie odbierającym i współtworzącym media, poruszającym się w świecie informacji oraz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mediów. Naszym celem jest również przygotowanie ucznia do bycia świadomym i mądrym obywatelem społeczeństwa informacyjnego. Szeroko pojęta edukacja medialna jest potrzebna, aby każdy mógł w miarę sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie Internetu, telewizji cyfrowej i innych mediów.
Propozycja podyktowana jest także zapotrzebowaniem na lokalnym rynku, gdzie duża część uczniów deklaruje chęć uczestniczenia w zajęciach dziennikarskich. Program ma uatrakcyjnić ofertę szkoły, pomóc uczniom i nauczycielom w realizowaniu swoich ambicji. Ma także podnieść kompetencje kluczowe uczniów w zakresie technologii komunikacyjnej, pracy w grupie, znajomości języka ojczystego.

Cele ogólne
1. Czytanie ? umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym zarówno
w mowie, jak i w piśmie;
3. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
4. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
5. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
6. Umiejętność pracy zespołowej.

Cele szczegółowe

1. Zintegrowanie uczniów zainteresowanych dziennikarstwem.
2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności pracy w redakcji gazetki szkolnej, gazetek okolicznościowych, jubileuszowych
3. Doskonalenie umiejętności gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
4. Zainteresowanie uczniów historią prasy, telewizji, radia i Internetu.
5. Kształcenie podstawowych informacji z zakresu komunikowania medialnego i interpersonalnego.
6. Zapoznanie się z etycznymi aspektami zawodu dziennikarza, zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i swobody wypowiedzi.
7. Zapoznanie ze źródłami wiedzy na temat funkcjonowania mediów masowych.
8. Kształtowanie odpowiedzialności za słowo i budzenie szacunku do odbiorcy.
9.Kształcenie umiejętności warsztatowych, czyli poprawnego formułowania wypowiedzi prasowej, wykorzystania tej wiedzy w redagowaniu rozmaitych publikacji na łamach gazetki szkolnej.
10.Kształcenie umiejętności pracy w grupie, przyznawania sobie ról i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków poprzez pracę nad gazetką.
11. Poznanie gatunków informacyjnych, procesu powstawania i redagowania ich.
12. Poznanie gatunków publicystycznych, sposobu tworzenia i redagowania.
13. Poznanie gatunków z pogranicza publicystki i informacji.
14. Rozwijanie tolerancji, życzliwości, szacunku, rzetelności i uczciwości.
15. Pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.
16. Poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb w zakresie mediów.
17. Zapoznanie z pracą studia radiowego i telewizyjnego poprzez wycieczki i obserwację pracy.

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews