Projekt "Europejski Dzień Promocji Zdrowia"

Drukuj

Projekt
„Europejski Dzień Promocji Zdrowia”

Impreza cykliczna o charakterze sportowym, prozdrowotnym oraz proeuropejskim. W imprezie uczestniczą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Prowadzony jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie, Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie i Policją w Kłodawie.

Cele Projektu
•Kształtowanie świadomości europejskiej wśród młodzieży i nauczycieli na poziomie szkoły i społeczności lokalnej,
•Propagowanie zdrowego stylu życia bez przemocy i agresji,
•Wdrażanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój oraz troski o zdrowie,
•Uczenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play.

Na projekt składają się:
•Rozgrywki sportowe uczniowie-nauczyciele
•Konkurencje sportowe dla zaproszonych gości ( przedstawicieli instytucji)
•Rywalizacja drużyn z nazwami państw Unii Europejskiej
•Rywalizacja sportowa w zakresie gier zespołowych między uczniami wszystkich typów szkół
•Degustacja „wypieków świata”
•Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
•Konkurs plastyczny na plakat o tematyce uzależnień- stop przemocy, konkurs wiedzy przygotowany przez      higienistkę szkolną na temat zdrowego stylu życia
•Konkurs dla klas wszystkich typów szkoły na hasło promujące zdrowy styl życia bez przemocy i uzależnień
•Pokazy taneczne szkolnego zespołu tanecznego – „Rytm”
•Wykład higienistki szkolnej o zdrowym żywieniu i dbałości o zdrowie i higienę osobistą.

Zespoły nauczycieli nadzorujące szkolny projekt
„ Europejski Dzień Promocji Zdrowia”

1. Koordynator projektu:
- Główczyńska Mariola

2. Zespół wychowawczy:
-Ostrowska Danuta
-Święcka Alina
-Święcka Diana
-Michalak Lidka
-Renata Polewska
-Grażyna Szydłowska

3. Klub Europejski „Euros Amigos”:
-Grabowska Anna
-Kołodziejska Joanna
-Rutkowska Barbara

4. Komisja nauczycieli Wychowania Fizycznego:
-Cichocka Anna
-Paluszkiewicz Paweł

5. Nauczyciel Informatyki:
-Aleksandra Arkuszewska

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews