V Maraton Gimnazjalistów

Drukuj

m mar227 marca 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie odbyła się piąta edycja Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów. Jest to projekt skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum z Powiatu Kolskiego, którego koordynatorem jest Mariola Główczyńska. Autorką i realizatorką projektu jest nauczycielka matematyki Aneta Modrzejewska.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.
Organizatorem V Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów było się Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Wicestarosta Powiatu Kolskiego, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego.

Do udziału w matematycznych zmaganiach przystąpili najlepsi uczniowie trzecich klas gimnazjum z siedmiu szkół powiatu kolskiego:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole
- Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej
- Szkoły Podstawowej w Przedczu
- Szkoły Podstawowej w Kościelcu
- Katolickiej Szkoły Podstawowej w Pniewie
- Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
Każdą szkołę reprezentowały dwie drużyny dwuosobowe. Uczestnicy maratonu zmierzyli się 35 zadaniami z różnych działów matematyki, z zakresu podstawy programowej z gimnazjum , które należało rozwiązać w ciągu 90 minut. Zacięta rywalizacja, wyrównany i wysoki poziom reprezentowany przez młodzież generował ogromne emocje. Dodatkowo fantastyczna, przyjazna atmosfera oraz ogromna popularność konkursu sprawiły, że tegoroczną edycję możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Gimnazjaliści mieli również okazję poznać swoich uzdolnionych matematycznie rówieśników z całego powiatu oraz podjąć wyzwanie tzw. zdrowej rywalizacji. Konkurs uczy również zasad pracy zespołowej, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – jak panować nad emocjami i przyjmować gorycz porażki lub słodycz zwycięstwa. Maraton jest także okazją dla nauczycieli matematyki z gimnazjów do wymiany ciekawych doświadczeń i metod stosowanych w pracy dydaktycznej z uczniami.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przygotowali również atrakcję dla swoich młodszych kolegów z gimnazjum w formie zabawy i gry logicznego myślenia oraz słodkie niespodzianki. Nad całością czuwały nauczycielki:Pani Anna Tomczyk i Pani Lidia Michalak, które od lat angażują się w organizację Maratonu Matematycznego dla Gimnazjalistów.

Tegorocznymi Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Sandra Wojciechowska i Jakub Antczak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie
II miejsce: Anna Konyś i Jakub Gralak ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole
III miejsce: Konrad Stelmachowski i Jakub Sierakowski ze Szkoły Podstawowej SPSK w Wólce Czepowej.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia w V Maratonie Matematycznym Gimnazjalistów .

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews